Zdjęcie przedstawia Annę Bergiel, Aleksandrę Kosiorek, Sabrinę Mana-Walasek, Katarzynę Brzezińską-Gołębiewską i Katarzynę Szwed z grupy Prawniczki Pro Abo.

 

Jesteśmy grupą prawniczek, która otwarcie opowiada się za koniecznością zapewnienia powszechnego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego. 

W naszej działalności skupiamy się  na tematyce dostępu do bezpiecznych metod aborcji oraz antykoncepcji. Uważamy, że jest to obszar praw, które w Polsce nie są należycie chronione.

 

Zdjęcie przedstawia Sabrinę Mana-Walasek, Aleksandrę Kosiorek i Katarzynę Szwed z grupy Prawniczki Pro Abo.

 

W naszej ocenie prawo do przerwania niechcianej ciąży, a także prawo do stosowania wybranej metody antykoncepcji  to prawa człowieka, które powinny być chronione przez państwo. 

Ochrona tych praw jest niezbędna dla zapewnienia realizacji prawa do: życia, zdrowia i decydowania o swoim życiu osobistym, które przysługują każdej osobie w ciąży. 

 

Zdjęcie przedstawia Annę Bergiel, Aleksandrę Kosiorek i Katarzynę Szwed z grupy Prawniczki Pro Abo.


Jako grupa działamy w różnych projektach związanych z ochroną praw reprodukcyjnych, zarówno tych krajowych, jak i tych o zasięgu międzynarodowym. 

Nasza działalność polega głównie na upowszechnianiu rzetelnych informacji na temat prawnych aspektów realizowania praw reprodukcyjnych, w szczególności w zakresie prawa do aborcji.