Pomoc w aborcji – co można?

To smutne, że na gruncie polskiego prawa musimy myśleć o przepisach karnych, zanim komuś pomożemy w potrzebie, no ale jest jak jest. Ostatnio w mediach mogłyście i mogliście przeczytać o sprawie Justyny, która stanęła przed sądem za udzielenie wsparcia osobie zdeterminowanej przerwać ciążę. Spójrzmy na ten przepis.
Art. 152 kodeksu karnego kryminalizuje niektóre czynności związane z aborcją. Jego par. 2 skupia się na wsparciu. Brzmi tak:
§ 2. Tej samej karze [pozbawienia wolności do lat 3] podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
W § 2 chodzi o udzielenie osobie w ciąży pomocy w aborcji lub nakłanianie tej osoby do przerwania ciąży. Pomoc, o której mowa w tym przepisie ma jednak węższe znaczenie niż potoczne rozumienie słowa. Karalną pomocą w aborcji mogą być jedynie działania, które bezpośrednio ułatwiają przerwanie ciąży. Ustawa, o której mowa, to ustawa antyaborcyjna – ta zawierająca dwie przesłanki wykonania “legalnej” aborcji. § 3 zaś zaostrza odpowiedzialność, jeśli do aborcji doszło, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem osoby w ciąży.
Co w aktualnym stanie prawnym na pewno nie stanowi przestępstwa:
✅ przerwanie własnej ciąży do 22 tygodnia
✅ przerwanie cudzej ciąży w warunkach wskazanych w ustawie o planowaniu rodziny (przez lekarza i po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o planowaniu rodziny)
✅ informowanie o dostępnych i bezpiecznych metodach przerwania ciąży
✅ przebywanie z osobą, która jest w trakcie aborcji i udzielenie jej pomocy lub wsparcia po zażyciu leków
✅ publiczne mówienie, że aborcja jest ok 🙂
✅ publiczne mówienie o własnej aborcji
✅ w ogóle rozmawianie o aborcji 💗

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *