Czym jest karalna pomoc w aborcji?

Rozmawiając o pomocy w aborcji trzeba pamiętać, że nie każda pomoc w potocznym rozumieniu tego słowa jest pomocą w rozumieniu art. 152 § 2 k.k.
Art. 152 § 2 kodeksu karnego mówi co prawda, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Jednakże nie wyjaśnia, co tak naprawdę oznacza „udzielenie pomocy” w „przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy”.
Jak więc odczytywać ten przepis ❓
Zacznijmy może od końca. Karalne jest tylko udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, czyli poza oficjalnym systemem. Pomoc w uzyskaniu aborcji u lekarza w sytuacjach opisanych w ustawie (tj. zagrożenia życia lub zdrowia lub gdy ciąża pochodzi z przestępstwa) nie jest i nie może być uznana za przestępstwo, nawet gdy ostatecznie okaże się, że osoba nie mieści się w ustawowych przesłankach do przeprowadzenia aborcji u lekarza.
⚠️ Problematyczna jest natomiast pomoc w aborcji poza systemem opieki zdrowotnej. Mimo że jest to zupełnie bezpieczna opcja przerwania ciąży, prawo polskie nie uznaje jej za „zgodną z ustawą”. ❗️Co nie oznacza, że własna aborcja jest karalna, bo nie jest. ❗️Ale już pomoc innej osobie w takiej aborcji już może stanowić przestępstwo.
❌ Za karalną pomoc mogą być jednak uznane tylko czynności bezpośrednio umożliwiające przerwanie ciąży np. zakup dla innej osoby leków do aborcji farmakologicznej.
✅ Nie będzie taką pomocą (w rozumieniu prawa karnego) informowanie o możliwościach przerwania ciąży tabletkami, wsparcie osoby w trakcie aborcji (która wzięła leki aborcyjne), czy zawiezienie tej osoby w razie potrzeby do lekarza.
Jak więc widzicie, nie każda pomoc osobie w aborcji jest tak naprawdę karalnym „udzielaniem pomocy” w przerwaniu ciąży.
Poza tym trzeba pamiętać, że własna aborcja nie jest przestępstwem!
Omawiany przepis odnosi się tylko do pomocy i nakłaniania innej osoby do aborcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *