Czy to koniec ery Roe vs Wade?

Z niepokojem obserwujemy zmieniającą się sytuację prawną odnoszącą się do dostępu do aborcji w USA. Świat obiegła wiadomość o projekcie decyzji Sądu Najwyższego, która unieważniłaby wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade, na podstawie którego w 1973 r. aborcja została uznana w USA za legalną, a prawo do aborcji zostało objęte ochroną federalną. Jak wynika z opinii większościowej autorstwa sędziego Alito ujawnionej przez Politico, obecny skład Sądu chce uznać, że „Roe od samego początku było skrajnie błędne”. Te zdarzenia wpisują się w postępujący na świecie backlash, jeśli chodzi o ochronę praw kobiet.
Wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade jest jednym z kluczowych dla rozwoju praw reprodukcyjnych rozstrzygnięć i wpłynął na rozwój tych praw na całym świecie. Potwierdzał on bowiem podstawowe prawo kobiety w ciąży do decydowania o swoim życiu i zdrowiu, przez co stanowił też jedno ze źródeł współczesnego ujęcia autonomii prokreacyjnej jednostki. Potwierdzał on też to, co aktualnie powinno być dla każdego oczywiste – że pozbawienie kobiety prawa do przerwania niechcianej ciąża może powodować szkodę w postaci możliwego do wykrycia już w czasie ciąży uszczerbku na zdrowiu, w tym także na zdrowiu fizycznym i psychicznym.
Z całą stanowczością trzeba powiedzieć, że decyzja o unieważnieniu tego wyroku jest decyzją złą i nie powinna być nawet rozważana. Jej bezpośrednim skutkiem byłoby zakończenie gwarancji federalnej ochrony prawa do aborcji i umożliwienie każdemu stanowi podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zakazie aborcji. Gdyby orzeczenie weszło w życie, całkowity zakaz aborcji zacząłby obowiązywać w co najmniej 13 stanach.
Źródła: Judgment of The Supreme Court of United States, 21.01.1973, Roe v. Wade, 410 US 113; https://www.politico.com/…/supreme-court-abortion-draft…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *