Ruch na rzecz praw reprodukcyjnych

Dziś w Dziennik Gazeta Prawna możecie przeczytać wywiad z jedną z nas – z adw. dr Sabriną Maną-Walasek! Sabrina jest ekspertką w dziedzinie prawa karnego i praw reprodukcyjnych. Trochę w tle do tego posta odpalamy szampana bo wreszcie przestrzeń w mediach do wypowiadania się o aborcji zyskują osoby, które naprawdę coś o niej wiedzą. W wywiadzie – niestety za paywallem – możecie przeczytać o: wzroście aktywności polskich służb w kwestii ścigania za pomoc w aborcji różnicy między liczbą zawiadomień a liczbą skazań (istnieje!) różnicy między czynem zabronionym a przestępstwem (też istnieje) legalności informowania o możliwościach przerwania ciąży Wywiad do znalezienia tu: https://www.gazetaprawna.pl/…/8506528,aborcja…

Kiedy państwo mnie nie chroni… Nie jest przesadą powiedzenie, że obecnie dostęp do aborcji w Polsce praktycznie w całości zależy od pracy organizacji pozarządowych, w szczególności międzynarodowej sieci Aborcja Bez Granic, która prowadzi u nas infolinię. Czy to, co robi w Polsce Aborcja Bez Granic, jest legalne TAK. Telefon Aborcji Bez Granic pozwala na dostęp do informacji o możliwościach przerwania ciąży samodzielnie w Polsce lub za granicą z udziałem lekarza. Żadne z tych działań nie łamie polskich regulacji antyaborcyjnych, które skupione są na aborcji w Polsce z udziałem lekarza. Ponadto nawet gdyby Polska, naciągając własne przepisy, próbowała penalizować informowanie o możliwościach aborcji, stałoby to w sprzeczności z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obszarze wolności słowa. Aborcja Bez Granic przejęła rolę, której nie wypełniało państwo polskie – zapewnia dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji. Jej powstanie wpisuje się w naturalny proces historyczny, jaki mogłyśmywięcej

W trakcie tego wydarzenia wysłuchałyśmy wielu różnych historii, zarówno związanych z aktywizmem aborcyjnym, jak i wsparciem prawnym w sprawach związanych z aborcją. Historie te były dobre i złe, typowe i zupełnie zaskakujące. Najważniejsza lekcja, która z nich płynie, to potężna siła solidarności. Tam, gdzie jest wzajemne wsparcie i solidarność, tam jest też więcej bezpieczeństwa. Solidarność jest ważna zarówno w kontekście dostępu do aborcji, jak i w odniesieniu do praktyki prawnej. Przekłada się też oczywiście na polskie realia bycia prawniczką pro abo. Bycie pro abo nie jest ani popularne, ani mile widziane. Również w środowisku prawniczym. W dyskursie prawnym dominuje podejście antyaborcyjne, uważane w dodatku za neutralne i oczywiste. Bycie prawniczką pro abo to ryzyko. Ryzyko bycia ocenianą, ryzyko ostracyzmu społecznego i zawodowego, ryzyko utraty pracy czy klientów, a także ryzyko bycia po cichu wykluczanąwięcej

Za nami niezwykle pracowity tydzień. Codzienna praca z najlepszymi z najlepszych w dziedzinie praw reprodukcyjnych. Wspaniała konferencja, nowe przyjaźnie i wspólne projekty. Jesteśmy przeszczęśliwe, że mogłyśmy tam być i wdzięczne za wsparcie i ciepłe przyjęcie w międzynarodowym środowisku prawniczek. Dziękujemy MAMA (Mobilizing Activists around Medical Abortion) Network za zaproszenie! Razem możemy wszystko!

Chcesz nas wesprzeć i zastanawiasz się jak to zrobić? Nic prostszego! Pomóż nam zwiększyć widoczność poprzez: – obserwowanie naszej strony na Instagramie i Facebooku; –  udostępniaj nasze treści  na swoich kanałach w social mediach; – zaproś znajomych  polubienia naszych kanałów i treści; – dyskutuj, zastanawiaj się i przekonaj kogoś do naszych racji; – traf na swój temat i wyślij nam tekst do publikacji.

Nasza grupa powstała z jednej strony spontanicznie, a z drugiej – nie mogła nie powstać Poznałyśmy się współpracując z organizacjami zajmującymi się walką o prawa człowieka, w szczególności prawa kobiet i prawo do aborcji. Szybko okazało się, że nasze specjalizacje – prawa człowieka, prawo międzynarodowe, prawo medyczne i prawo karne – doskonale uzupełniają się w debatach o obecnych i przyszłych regulacjach prawnych w Polsce. Nie trzeba było dużo czasu, by z tych wspólnych zainteresowań i doskonałej komunikacji wyrosła potrzeba spisywania naszych debat, przemyśleń i postulatów, a z potrzeby spisywania – potrzeba publikacji. Nasza grupa składa się z adwokatek i radczyń prawnych, pracujących w kancelariach lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Część z nas pracowała lub pracuje w międzynarodowych instytucjach zajmujących się ochroną praw człowieka, część ma doktoraty, część na co dzień pracuje z lekarzami i lekarkami. Wszystkie dobrze znamy sięwięcej

Jesteśmy grupą prawniczek wspierających prawo do aborcji jako realizację praw człowieka Przez ostatnie dekady polska debata prawna o aborcji stawała się coraz mniej merytoryczna. Utracony został język, jakim powinno mówić się o procedurze medycznej, a w jego miejsce weszły propaganda i postępująca indoktrynacja. Przeciwnicy aborcji (najczęściej mężczyźni) przedstawiali swoje poglądy jako prawdę objawioną, zdrowy rozsądek . Badania naukowe, interpretacje prawne, debaty filozoficzne – wszystko to zostało zdominowane przez fundamentalistyczny żargon i narrację, a sama aborcja, zamiast być postrzegana jako normalna procedura medyczna, stała się ideologicznym polem bitwy. Jako prawniczki – ekspertki z dziedzin prawa karnego, prawa medycznego, prawa międzynarodowego oraz praw człowieka, a w szczególności praw reprodukcyjnych – uważamy, że należy przywrócić Polsce debatę o aborcji bez uprzedzeń, bez stygmy i bez religijnego fundamentalizmu. Koniecznym takżewięcej